Peder Tind

Borgmesterkandidat for Venstre i Fredericia

KV 2021

29. august 2021


Hent Venstres valgprogram 2021 i fuld udgave her (pdf-format)

Hovedpunkterne kan du se herunder

ET FREDERICIA I VÆKST

Venstre vil:

 • Udarbejde en ny ambitiøs bosætningsstrategi med inddragelse af borgerne, Business Fredericia og Kanalbyen og ikke mindst sikre et varieret udvalg af nye byggegrunde og tilhørende infrastruktur – vi skal altid have attraktive byggegrunde på hylden.
 • Venstre vil sikre flere midler til branding og markedsføring af Fredericia og samarbejde med særligt Experience Fredericia om at indføre en mere markant, ambitiøs og målrettet turismeindsats.
 • Udfase og endeligt afskaffe dækningsafgiften over de kommende fire år, nedsætte byggesagsgebyret og effektivisere byggesagsbehandlingen.
 • Satse målrettet på at få flere energivirksomheder til kommunen og dermed skabe en energiklynge og flere arbejdspladser indenfor det grønne område.
 • Udarbejde en ny detailplan for hele Fredericias midtby og sikre en midtby i sammenhæng, som altid fremstår ren og velholdt.
 • Investere i jobcentret og fokusere på opkvalificering og efteruddannelse af ledige, oprette flere nyttejobs og skabe flere fremskudte og håndholdte indsatser.
 • Afsætte flere penge øremærket konkret skovrejsning og større sammenhængende natur.
 • At inddrage borgerne i at oprette flere grønne oaser i kommunen.

et menneskeligt fredericia

Venstre vil:

 • Sætte børnefamilierne i centrum ved bl.a. at investere i endnu bedre normeringer og sænke taksterne for en daginstitutionsplads og en SFO-plads.
 • Sikre større fokus på trivsel og faglighed i folkeskolen og på, at det enkelte barn i højere grad får det rette tilbud, herunder også visitere flere til et special- eller mellemtilbud.
 • Tiltrække et friplejehjem til Fredericia og sætte et særligt fokus på senior bofællesskaber.
 • Styrke demensindsatsen ved ansættelse af flere demenskonsulenter.
 • Bekæmpe ensomhed ved bl.a. at lave et formaliseret samarbejde mellem kommunen og civilsamfundet samt afsætte en Covid-19 efterværnspulje med særligt fokus på bekæmpelse af ensomhed.
 • Indføre en demokratipakke ved at genindføre borgerpanelet, spørgetid ved byrådsmøder, samt bevare det politiske fokus på demokratiet og det borgernære, oprette flere lokalråd og styrke lokaldemokratiet herunder oprette en lokalrådspulje.
 • Styrke idrætsområdet både bredden og eliten samt udarbejde en ny idrætspolitik